Privacybeleid

Inleidende bepalingen
We zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en we erkennen onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. The Cue B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website/platform en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

U vindt de privacyverklaring van The Cue B.V. op deze pagina. In deze verklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website/platform, voor welk doel wij deze gegevens verzamelen en welke rechten u ter zake heeft.

U wordt geadviseerd deze privacyverklaring aandachtig te lezen. The Cue B.V. is statutair gevestigd aan de Hamburgerstraat 30 (3512 NS) te Utrecht (Nederland). The Cue B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86737171.

The Cue B.V. is bereikbaar via e-mail op gaming@thecue.nl en telefonisch op +31 (0)30 239 33 60.

Toepassing privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van de website/het platform: [thecue.nl]. The Cue B.V. zal te allen tijde voldoen aan deze privacyverklaring. Wanneer je voor het eerst inlogt om deel te nemen aan een spel, ga je akkoord met deze privacyverklaring, wat betekent dat u The Cue B.V. toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen. Indien u niet akkoord wilt gaan met deze privacyverklaring, dient u het platform/de website te verlaten.
NB: Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website/het platform: [thecue.nl].
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet door The Cue B.V. worden beheerd en evenmin eigendom zijn van The Cue B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat The Cue B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Tenzij we vooraf uw toestemming hebben ontvangen, verzamelen of gebruiken we geen gegevens voor andere doeleinden dan die beschreven in deze privacyverklaring.
Ons doel bij het verzamelen van uw persoonsgegevens is om The Cue B.V. in staat te stellen om onze diensten voor u naar behoren uit te voeren. U zult niet in staat zijn om optimaal gebruik te maken van onze website/platform: [thecue.nl] zonder uw persoonsgegevens te verstrekken.
Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet aan The Cue B.V. ter beschikking stelt, vrijwaart u The Cue B.V. voor iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen van The Cue B.V.
Persoonsgegevens worden bewaard door The Cue B.V. alleen zolang dergelijke gegevens strikt noodzakelijk zijn voor het doel.

Welke persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens – uw naam, e-mailadres en telefoonnummer – worden verwerkt wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website. Uw emailadres of telefoonnummer is noodzakelijk voor het onderhouden van contact.

Persoonsgegevens worden ook verwerkt wanneer u deelneemt aan één van onze spellen. De gegevens die wij opslaan zijn uw uw e-mailadres en eventuele gegevens die u zelf upload tijdens het spelen van onze spellen. Uw adres, telefoonnummer, geboortedatum en andere persoonsgegevens worden alleen opgevraagd als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Via Google Analytics worden uw demografische gegevens – zoals Internet Protocol (IP)-adres, bezoekfrequentie en specificaties van het apparaat en de gebruikte functionaliteiten – verzameld. Deze tool wordt gebruikt om bij te houden hoe gebruikers gebruik maken van onze website en hoe we onze website/platform kunnen verbeteren.

Opslag van persoonsgegevens en andere gegevens
Ons platform maakt gebruik van de Microsoft Azure-cloud en de beveiligingsopties en audits. De gegevens worden gehost op speciale servers die zich bevinden in serverparken in Europa. Qua opslagomgeving wordt gebruik gemaakt van de Microsoft Azure clouddiensten in Amsterdam. Deze opslag vindt uiteraard plaats in een beveiligde omgeving. Voor de opslag van wachtwoorden wordt gebruik gemaakt van Microsoft.AspNet.Identity met PBKDF2.
Om de privacy te garanderen, zijn individuele antwoorden die tijdens het spelen van een spel worden gegeven alleen beschikbaar voor de juiste voltooiing van het spel en om aanpassingen tijdens het spel aan te brengen. Nadat het spel is afgelopen, worden individuele gegevens niet op individueel niveau opgeslagen. Daarom zijn antwoorden niet te herleiden tot een persoonlijk niveau. Gegevens worden gebruikt om het spel te verbeteren, maar pas nadat deze gegevens volledig zijn geanonimiseerd en onvindbaar zijn gemaakt.

Retentie
The Cue B.V. bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. De bewaartermijn geldt in ieder geval voor de periode waarin u als gebruiker/klant bent geregistreerd en maximaal tot het moment waarop u expliciet een verzoek tot wijziging of verwijdering van uw gegevens heeft ingediend. Wij willen onze (voormalige en potentiële) gebruikers/klanten op een zo persoonlijk mogelijke manier bedienen. Om dit te doen, vinden wij het belangrijk om hen te voorzien van relevante informatie over onze diensten. Het leveren van maatwerk is een essentieel onderdeel van ons bedrijfsconcept.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Cue B.V. zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting. Om te zorgen voor een goed beveiligingsniveau zodat uw persoonsgegevens vertrouwelijk blijven, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven en instellingen die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken. Daarbij blijft The Cue B.V. jegens u verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder verstrekt The Cue B.V. uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens intern worden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies

Wat zijn cookies?
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikers/klanten, zodat wij onze dienstverlening hierin op elkaar kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. The Cue B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Waarom worden ze gebruikt?
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat onze website werkt zoals het hoort en ze onthouden zaken als uw voorkeuren. We kunnen ook cookies gebruiken om onze website te optimaliseren.

Cookies uitschakelen
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser resetten om alle cookies uit te schakelen of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Via uw browserinstellingen kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder in cookies is opgeslagen. Als cookies echter in uw browser zijn uitgeschakeld, is het mogelijk dat sommige functies en diensten op onze website en op andere websites niet correct werken.

Inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Cue B.V. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om een computerbestand te sturen van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, naar u of naar andere door u geïdentificeerde andere(n). U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw goedkeuring of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar gaming@thecue.nl.

Identiteitsbewijs
Op een verzoek zoals hierboven beschreven, zullen wij u altijd vragen om u te identificeren. In sommige gevallen vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Als u een profiel heeft aangemaakt op onze website/platform, kunt u de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Autoriteit Persoonsgegevens
The Cue B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.

Veiligheid
The Cue B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
The Cue B.V. heeft ook beveiligingsmaatregelen heeft genomen ten aanzien van derden. In het bijzonder heeft The Cue B.V. een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met derden die uw persoonsgegevens verwerken. In de verwerkersovereenkomst zijn de doelen van de verwerking vastgelegd alsmede de gemaakte afspraken over de hoogte van de technische en organisatorische maatregelen.

Klachten
Wij controleren regelmatig of wij blijven voldoen aan het privacybeleid zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Als u vragen en/of klachten heeft over ons privacybeleid of als u desondanks van mening bent dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via gaming@thecue.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze website en de opties die daar te vinden zijn, evenals de diensten die wij aanbieden. Eventuele wijzigingen in onze website en/of onze diensten en/of wetswijzigingen kunnen leiden tot wijziging van ons privacybeleid.
The Cue B.V. behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, dus het is raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

De meest recente wijziging van deze privacyverklaring vond plaats op 27 juni 2023.