Digitaal fit: ontwikkel je digitale vaardigheden voor nu en in de toekomst

De manier waarop we werken is de afgelopen jaren sterk veranderd: we moeten steeds meer informatie verwerken, we werken steeds meer hybride samen, er zijn steeds meer digitale tools die ons kunnen ondersteunen en innovaties. Sinds een paar jaar werken veel bedrijven samen met apps zoals Teams en OneDrive en daar komen steeds meer nieuwe applicaties en/of innovaties bij. Zoals de komst van AI. Als kenniswerker is het daarom van groot belang dat je jouw digitale vaardigheden blijft ontwikkelen, oftewel dat je digitaal fit bent.

Wat verstaan we onder digitale fitheid en welke vaardigheden zijn cruciaal? In deze blog lichten we onze visie op digitale fitheid toe.

Lisanne Beijk 19/01/2024

Digitale vaardigheden: meer dan het snappen van de techniek

Bij digitale vaardigheden denk je misschien al snel aan technische vaardigheden, zoals het technisch snappen en gebruik kunnen maken van:

Wanneer we het over digitale vaardigheden hebben, gaat het zeker niet alleen om operationeel technische vaardigheden. Digitaal fit zijn vraagt om een breder palet aan vaardigheden. The Cue gebruikt hiervoor onderstaand model, waarin we onderscheid maken tussen:

Digitale vaardigheden

We lichten de verschillende onderdelen van dit model hieronder verder toe.

 

Digitale vaardigheden: de binnenste schil  

 

  1. Operationele technische vaardigheden: vaardigheden die nodig zijn om technologie te bedienen, te onderhouden of te updaten. Denk hierbij aan: ‘Ik snap hoe mijn laptop werkt en weet hoe ik de belangrijkste programma’s op mijn laptop moet gebruiken’, en, ‘ Ik snap wat Microsoft Teams is, hoe het werkt en hoe ik het kan toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden’.
  2. Informatieve vaardigheden: vaardigheden die nodig zijn om op een efficiënte manier informatie te zoeken, te selecteren en op een kritische manier te gebruiken. Denk hierbij aan: ‘Ik weet welke zoektermen ik kan gebruiken om bestanden terug te vinden in SharePoint en ben in staat om snel te zoeken’, en, ‘Ik weet hoe ik een slimme mappenstructuur kan opzetten zodat collega’s en ik bestanden makkelijk kunnen terugvinden’.
  3. Content creatie vaardigheden: vaardigheden die nodig zijn om aantrekkelijke, originele en effectieve content te maken. Denk hierbij aan: ‘Ik ben in staat om effectieve PowerPoint presentaties te maken, met een duidelijke boodschap’, en, ‘Ik kan documenten visueel aantrekkelijk maken in de huisstijl van mijn organisatie’.
  4. Sociale en communicatievaardigheden: vaardigheden die betrekking hebben op de omgang en interactie met anderen. Deze vaardigheden helpen om positieve relaties op te bouwen en te behouden. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Ik weet hoe ik online meetings kan voorzitten en leuk kan houden’, en,  ‘Ik ben in staat werkafspraken te maken met collega’s om effectief samen te werken aan documenten’.

Bovengenoemde vaardigheden worden deels ontwikkeld in trainingen, je leert tips & tricks over het gebruik van technologie, leert hoe je snel informatie kunt zoeken, en er zijn vaak handleidingen, tutorials en webinars beschikbaar. Daarnaast ontwikkel je deze vaardigheden met name door oefening en door het opdoen van ervaring, maar ook door te leren van anderen. Hoe vaker je een tool of apparaat gebruikt, hoe ‘handiger’ je erin wordt. Je leert van collega’s die het al vaker hebben gedaan hoe je online meetings goed kunt voorzitten. In onze games zetten we hier vanuit the Cue ook op in: spelers gaan direct aan de slag met technologie, experimenteren en leren van andere collega’s.

Als organisatie speel je hierin natuurlijk ook een belangrijke rol: door het aanbieden van middelen (trainingen, tools), tijd en ruimte om medewerkers te helpen deze vaardigheden te ontwikkelen, toegepast op de organisatie en waar nodig op verschillende functies binnen de organisatie.

 

Digitale mindset: de buitenste schil

Wanneer we denken aan digitale vaardigheden en fitheid, zijn bovenstaande vaardigheden misschien wat meer vanzelfsprekend. Nu ontwikkelingen steeds sneller gaan en er meer aandacht is voor veilig gebruik van data, is er meer nodig: een digitale mindset om deze vaardigheden blijvend te ontwikkelen én ze op een juiste manier in te zetten.

De buitenste schil van ons model gaat daarom over de mindset in relatie tot de technologie, oftewel een ‘digitale mindset’.

  1. Flexibiliteit: deze ‘mindset’ gaat over of iemand open staat voor nieuwe technologie en bereid is om mee te bewegen met veranderingen, afspraken met collega’s en uitgangspunten van de organisatie. Deze mindset is essentieel wanneer het gaat om de blijvende ontwikkeling van de bovengenoemde digitale vaardigheden. Denk hierbij aan: ‘Ik sta ervoor open om te experimenteren met nieuwe innovaties als Copilot en neem ook te stap om te experimenteren’, en, ‘Ik sta ervoor open om mijn manier van werken aan te passen, bijvoorbeeld om gebruik te maken van Microsoft Teams in plaats van e-mail om samen te werken met collega’s’.
  2. Veilig werken: deze ‘mindset’ gaat over of iemand de kennis en het bewustzijn heeft om uiteindelijk veilig te kunnen werken met digitale tools en apparaten. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Ik weet welke data ik wel en niet mag delen met anderen, zowel binnen als buiten mijn organisatie en houd mij hieraan’, en, ‘Ik weet op welke manier ik veilig kan inloggen op mijn werkomgeving, ook als ik op andere locaties aan het werk ben’.
  3. Zelfstandigheid: deze ‘mindset’ gaat over of iemand zelfstandig wil ontdekken en aan de slag wil gaan. Denk hierbij aan: ‘Wanneer ik iets niet weet of snap, probeer ik eerst zelf online naar het antwoord te zoeken’, en, ‘Ik ben mij ervan bewust dat ik nog kan werken aan mijn vaardigheden om online meetings te faciliteren en ga actief aan de slag om deze te verbeteren’.
  4. Persoonlijk Leiderschap: deze ‘mindset’ gaat vooral over of iemand voorbeeldgedrag toont en op durft te staan voor anderen en uitgangspunten. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Ik initieer actief werksessies met collega’s om werkafspraken te maken over het samenwerken in en delen van documenten’, en, ‘Ik spreek mijn collega aan wanneer ik zie dat er persoonsgegevens worden gedeeld met AI-tools’.

Het ontwikkelen van een digitale mindset vraagt meer dan alleen een kennistraining. Je ontwikkelt deze mindset door te doen en te ervaren, maar ook door coaching, inspiratie van en in samenwerking met anderen.

Als organisatie speel je ook hierin een cruciale rol: door het ontwikkelen van een digitale strategie en duidelijke verwachtingen richting medewerkers, bijvoorbeeld als het gaat om veilig werken. Maar ook door het ontwikkelen van een cultuur waarin deze mindset elementen worden bevorderd, er ruimte is voor coaching en ontwikkeling, en waarin leidinggevenden voorbeeldgedrag vertonen.

 

Waarom wij vanuit the Cue digitale fitheid belangrijk vinden

The Cue inspireert medewerkers en om effectiever en plezieriger samen te werken omdat vervolgens ook direct te doen! Technologie speelt hierin een belangrijke rol.  Wij geloven dan ook dat het belangrijk is om echt aandacht te besteden aan de ontwikkeling van digitale fitheid van medewerkers. Ben je digitaal fit? Dan kun je als medewerker je werk beter organiseren. Dit leidt weer tot meer werkplezier!

 

Vragen of ideeën over digitale fitheid? Wij denken graag met je mee!

Ben jij betrokken bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden, en/of het ontwikkelen van hybride of digitale samenwerking binnen jouw organisatie? En wil je meer weten over onze visie op en ervaring met de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers en teams? Neem dan gerust contact met mij op.

 

 

Deel dit bericht

Wil je niets missen over Office 365 en adoptie?

Volg ons op LinkedIn