De 3 bouwstenen om teams en teamleden te verbinden aan organisatiedoelen

Het succes van een team zit in het zichtbaar kunnen bijdragen aan organisatiedoelen door middel van teamdoelen. Tegelijkertijd zijn deze teamdoelen door te vertalen naar wekelijkse teamacties. De cirkel is compleet wanneer teamleden hun dagelijkse werk (persoonlijke acties) afleiden van deze teamacties. Zo ontwikkel je actiegerichte teams die een echte bijdrage leveren aan de organisatiedoelen. Daarnaast creëer je betrokken teamleden die duidelijk zien dat zij een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van het bedrijf.

Makkelijker gezegd dan gedaan? De drie bouwstenen om dit te realiseren én hoe de productiviteitssuite Office 365 daarbij kan helpen zijn hieronder te vinden.

The Cue 04/10/2019

Start met het einde in gedachte:

  1. Je organisatie heeft een ambitieuze strategie die richting geeft aan de gehele organisatie. De strategie bestaat vaak uit een beperkt aantal strategische doelen. Het is van belang dat ieder team haar bijdrage kan leveren aan deze doelen. Van alle werknemers die aangeven tevreden met hun huidige werk(gever) te zijn, zegt 75% dat zij werken voor een organisatie dat een duidelijk doel voor ogen heeft. Bron: Global Talents Trends Study, mei 2018).
  2. Elk team heeft haar teamdoelen die zichtbaar afgeleid zijn van deze organisatiedoelen.
  3. Elk teamlid werkt dagelijkse aan acties zichtbaar gekoppeld zijn aan de teamdoelen en dus ook aan (een deel van) de organisatiedoelen.

Bouwsteen 1.  De OGSM geeft overzicht van de organisatiedoelen.

Een model zoals OGSM(Objective, Goals, Strategy & Measures) kan goed werken om samenhang te creëren in een organisatiestrategie (objective). De daaraan afgeleide strategische doelen (goals), de wijze waarop je als organisatie het succes wilt behalen en meten (strategies & measurements) maken het concreet. Een uitgewerkte OGSM is de basis voor teams om hun eigen teamdoelen te bepalen.

Bouwsteen 2 Teamdoelen, teamacties en Microsoft Planner.

Het heeft de voorkeur dat teams zelf periodiek teamdoelen stellen, waarmee ze bepalen hoe zij bijdragen aan het behalen van de strategische organisatiedoelen. Daarnaast wil je als  team meetbaar kunnen zien wat de voortgang is op je teamdoelen. Hier zijn verschillende methodieken voor beschikbaar, bijvoorbeeld met KPI’s(Key Performance Indicators) of OKR’s (Objectives and Key Results).

Een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn als organisatie, is het ontwikkelen van actiegerichte teams. Teams die efficiënt de juiste acties kunnen uitvoeren (en plezier hebben, maar dat is onderwerp voor een volgend blog).

Onze voorkeurstool om teamacties vast te leggen is Microsoft Planner (een online actielijst die overzicht en taakbeheer biedt), een applicatie beschikbaar voor iedere organisatie met Office 365. Met Microsoft Planner kan ieder teamlid 24/7 zien hoe het staat met alle teamacties, wie waarvoor verantwoordelijk is, welke deadlines er zijn en welke acties gelinkt zijn aan de juiste teamdoelen (d.m.v. tagging).

Bouwsteen 3. Weet wat jouw persoonlijke acties zijn.

Van teamdoelen naar persoonlijke acties, deze stap is vaak in iedere organisatie anders. Vaak zien we dat individuen verschillende voorkeuren hebben om hun persoonlijke actielijst bij te houden.
Onze voorkeur gaat uit naar het gebruiken van Microsoft To-Do. Een applicatie beschikbaar met Office 365.

Het voordeel is dat je hier zowel de aan jouw gekoppelde teamacties uit Planner overzichtelijk hebt, maar ook prioriteiten naar voren komen uit de toegevoegde acties.

Het succes van organisaties zit in de kwaliteit van samenwerken. Binnen teams en tussen teams. Met de bovenstaande bouwstenen én Office 365 zet je de eerste stap naar betrokken teams die actief bijdragen aan het succes van de organisatie. Meer weten hoe dit werkt in de praktijk? Of hoe je dit op schaalbare manier kunt realiseren? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Team the Cue 

Deel dit bericht

Wil je niets missen over Office 365 en adoptie?

Volg ons op LinkedIn